Cơ hôi cộng tác cùng CongNgheTuoiCay.com.
Nếu bạn yêu thích công việc kinh doanh và bán hàng online?
Bạn có kinh nghiệm tiêu dùng những sản phẩm chất lượng tốt và muốn chia sẻ cho mọi người?

Hay bạn có nguồn hàng tốt từ các thị trường phát triển muốn đem giới thiệu cho người dùng VN?

Hãy contact với megaship để chúng tôi tìm ví trí tốt nhất cho bạn.
Xin vui lòng liên hệ: CongNgheTuoiCay.com
ĐT: 0902606468
Email: oaivuvan@gmail.com